sport

Zelfvertrouwen is het geloof dat je hebt in je eigen kunnen, in je eigen competenties.